top of page
  • תמונת הסופר/תEmpire BP

תחזית מעוררת תקווה: שוק הנדל"ן בהונגריה ישגשג ב-2024??

שוק הנדל"ן בהונגריה ראה עלייה בשלושת החודשים הראשונים של 2024, עם עלייה הן בהיצע הנדל"ן והן בביקוש לקונים. יש לנו סיבה לאופטימיות לשאר ימות השנה, לדברי אחד המומחים.


שוק הנדל"ן בהונגריה
שוק הנדל"ן בהונגריה

ביצועים מעודדים ברבעון הראשון של שוק הנדל"ן בהונגריה


הן ההיצע והן הביקוש בשוק הדיור זינקו במרץ 2023. השוק התאפיין בעלייה שנתית של 16% בביקוש בהשוואה לשנת 2023, מדווח פורטפוליו. בניגוד למרץ 2023, הוצעו למכירה 8% יותר דירות, המהווה עלייה של 40% לעומת 2022.


בסך הכל, שוק הנדל"ן ההונגרי מייצר נתונים ראויים לשבח השנה. בינואר 2024, למשל, היה מחזור גבוה ב-43% לעומת שנה קודם לכן. יתרה מכך, הסכום הכולל של הלוואות המשכנתא הראה צמיחה של 80%.


כפי שהבהרנו במאמר שלנו המכסה את הנתונים הסטטיסטיים של ינואר, ירידת הריבית ושיעורי ההלוואה מתחת ל-6% תרמו לחיוניות השוק. יתרה מזאת, חידוש הסובסידיות לרכישת דירות היה אחראי גם להתעניינות הקונים המרקיעה שחקים בנכסים.

בודפשט: חריגה במגמות התמחור, שוק הנדל"ן בהונגריה ישגשג ב-2024


במרץ 2024, בודפשט ראתה עלייה של 16% בביקוש. עם זאת, חלה ירידה במספר הבתים למכירה, עם 8 אחוז פחות רישומים בהשוואה לשנה הקודמת, וכתוצאה מכך פורסמו בסך הכל 12,000 נכסים.


שוק הנדל"ן בהונגריה ישגשג ב-2024, ההיצע הגובר של נכסים למכירה מיטיב עם רוכשי הדירות, בנוסף להורדת הריבית האחרונה על הלוואות דירות בארץ. יתרה מכך, ביקוש מוגבר בשוק הדיור מקל על מכירת נכסים משלהם, מה שמאיץ את תהליך רכישת בית חדש והעברה. יתרה מזאת, כפי שמציינת פורטפוליו, העלייה בביקוש לא הביאה לעליית מחירים משמעותית עד כה, דבר אשר יתרון עבור קונים פוטנציאליים.


תנועת שוק הנדל"ן


עם זאת, כפי שסיקרנו בעבר, מחירי הנכסים בבודפשט מציגים תרחיש שונה: בתחילת 2024 הם חוו צמיחה משמעותית. כתוצאה מכך, באמצע מרץ, המחיר הממוצע למ"ר של דירת לבנים בבירה עבר את הרף הפסיכולוגי של מיליון HUF (2.533 יורו).


למרות ביקוש נמוך מבחינה היסטורית ב-2023, המחירים בבודפשט זינקו, מה שמעיד על שפל של תשע שנים בשוק הנדל"ן במדינה בשנה שעברה. יש לציין כי המאמר שלנו מדגיש פערי מחירים חדים בין רובעים שונים בעיר.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page