top of page

מחירי הנכסים בהונגריה עלו באופן דרמטי

בהשוואה לשנה שעברה, שיעור הנכסים הנמכרים ביותר ממיליון פורינט למ"ר עלה מ-2 אחוז לעשרה אחוזים ברמה הארצית, בעוד שבבירה זינק שיעורם מ-24 אחוז בשנה שעברה ל-30 אחוז השנה, סוכנות נדל"ן מובילה דיווחה ביום שבת כי בממוצע ארצי, הקונים הוציאו 40.1 מיליון פורינט על בניית בית, 4 אחוזים יותר מהשנה הקודמת.


לפי ה-KSH, בשמונה השנים האחרונות מחירי הדיור בהונגריה עלו ביותר מפי שניים וחצי, שהוא הגבוה ביותר באזורנו ובאיחוד האירופי.


Budapest evening view

Hungarian housing prices have risen - מחירי הנכסים בהונגריה עלו באופן דרמטי


על פי סקר מוכרים שנערך על ידי משרד תיווך מוביל, חמישית מהבעלים נפטרו מהירושה שלהם, מספר זהה בערך מכרו את הנכס שנרכש בעבר כהשקעה, 16 אחוז עברו לדירה גדולה יותר, בעוד 12 אחוז בחרו בבית קטן יותר.


מחיר הקנייה הממוצע של דירות עלה מ-55 מיליון פורינט ל-57 מיליון פורימט


- הם ציינו בהודעה שנשלחה ל-MTI, והדגישו כי הממוצע בבירה עלה באותה מידה כמו הממוצע הארצי. בין הנכסים הנמכרים, בנוסף לדירות שנבנו לאחרונה במחירים העולה על שלושה מיליון פורינט למ"ר, יש גם כמות גדלה והולכת של דירות משומשות שנמצאות לבעלים במחירים של מעל שני מיליון פורינט למ"ר - ראש היח"צ בחברה. וניתוח, צוטט בהודעה.


המוטיבציה של 18.9% מהרוכשים הייתה לרכוש דירה ראשונה, 18.7% רצו לעבור לבית גדול יותר, בעוד ש-14.3% רכשו נדל"ן למטרות השקעה, לפי הודעת החברה.


Budapest city sunset view

שוק הנדל"ן הטוב באירופה, בודפשט הונגריה


המחירים הרקיעו שחקים


לאחרונה, הפורטל הכלכלי Economx בניתוח רחב היקף חשף כי בשמונה השנים האחרונות מחירי המ"ר הממוצעים עלו בלמעלה מפי שניים וחצי ברמה הלאומית, מה שבאזורנו והגבוה ביותר באיחוד האירופי.

כתוצאה מהעלאת המחירים המואצת לאחר 2015, עלות השגה של דירות עלתה מ-6 שנים ל-6.6 שנים עד 2019, ולאחר מכן ירדה זמנית ב-2020.


כתוצאה מהעלייה הנוספת במחיר הדירות, בשנת 2021 כבר ניתן היה לשלם מחיר של דירה יד שנייה מרווחים שנצברו ב-6.8 שנים, וכך היה גם ב-2022.


- גילינו מהניתוח המבוסס על נתוני KSH, בו הם מציינים שעליית השכר בבודפשט לא יכלה לקזז את העלייה במחירי הדירות, ולכן המדד עד שנת 2019 הוא עבר 10 שנים, ולאחר הירידה ב- 2020, זה התקרב אליו שוב.


Article by: intex.hu

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page