top of page

האם שוק הנדל"ן בבודפשט ישגשג בשנת 2024?

שוק הנדל"ן בהונגריה ראה עלייה בחודשיים הראשונים של 2024, עם עלייה הן בהיצע הנדל"ן והן בביקוש לקונים. יש לנו סיבה לאופטימיות לשאר ימות השנה, לדברי אחד המומחים.הן ההיצע והן הביקוש בשוק הדיור זינקו במרץ 2023. השוק התאפיין בעלייה שנתית של 16% בביקוש בהשוואה לשנת 2023, מדווח פורטפוליו. בניגוד למרץ 2023, הוצעו למכירה 8% יותר דירות, המהווה עלייה של 40% לעומת 2022.


בסך הכל, שוק הנדל"ן ההונגרי מניב השנה נתונים ראויים לשבח. בינואר 2024, למשל, היה מחזור מכירות גבוה ב-43% לעומת שנה קודם לכן. יתרה מכך, כמות סך הלוואות המשכנתא הציגה צמיחה של 80 אחוזים.


צפייה 10 תגובות

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page